Uvod

preboj preboj graf

Kot izbirni predmet smo si lahko na prvi stopnji študija na Fakulteti za matematiko in fiziko (smer Fizika) izbrali predmet Projektno delo II. Pri predmetu smo dobili ekperimentalno nalogo odprtega tipa, ki smo jo morali rešiti v danem času. Ta spletna stran je nastala kot poročilo pri omenjenem predmetu. Naši skupini je bila dodeljena naloga Plamen v električnem polju s sledečimi navodili:

"Postavite plamen sveče med nabiti plošči kondenzatorja. Opazujte in raziščite, kako relevantni parametri vplivajo na obliko in premikanje plamena."

Po prejetju naloge smo imeli tri tedne (tri seanse po 2-3 ure) ko smo opravili vse eksperimente, nato pa še tri tedne za oddajo poročila.

Naloga je bila vzeta iz tekmovanja IYPT (International Young Physicists' Tournament). To je mednarodno srednješolsko tekmovanje, ki temelji na praktičnih poskusih in predstavitvi ugotovitev.